torsdag den 30. oktober 2008

Future education?

Interaktive Medier

Interaktive medier er et fagområde under konstant udvikling. Det kræver andre tankegange og løsninger i mødet med nye typer materialer, interaktive miljøer og computerchippens anvendelse i hverdagsteknologien.
Interaktionsdesign sætter menneskers erfaring og oplevelse i centrum, og fokuserer på samspillet mellem mennesker, objekter og systemer. Interaktionsdesign udspringer af de klassiske fagdiscipliner, men kræver en ny, mere radikal form for tværfaglighed, når designvalg konfronteres med et komplekst psykologisk, socialt og teknologisk samspil.
Derfor er instituttets daglige studieaktiviteter præget af dialog og teamwork, og der involveres lærerkræfter og samarbejdspartnere med mange forskellige faglige og kulturelle baggrunde. Af samme grund er uddannelsen afhængig af intelligente studerende, der vil arbejde i teams med både brugere og andre faggrupper, og som er villige til at bruge deres talent til at eksperimentere med såvel designudtryk som med designmetode.
Instituttet anlægger et globalt perspektiv, idet både markeds- og produktionsforhold er nødvendige at anskue internationalt, og fordi de digitale kommunikationsformer, som eksempelvis Internet, i deres grundidé er globale fænomener.
Det vigtigste redskab for en interaktionsdesigner er computeren. Forståelsen for at designeren kan tilføje computeren en evne til at reagere på brugerens tilstedeværelse og dermed påvirke designudtrykket, er essentiel.
Studerende på Interaktive Medier arbejder med design, som har mennesket i centrum. Intelligent og innovativt design, som relaterer sig til et marked, der er nyt - både produktionsmæssigt og idémæssigt. Interaktive Medier lægger stor vægt på en sammenhæng mellem det visuelle udtryk, objektet samt etiske, sociologiske, politiske og æstetiske sider af faget.
Kilde: Designskolenkolding.dk

Sku man immigere til kolding i fem år og være innovativ. Ifølge mine lærere så har jeg lige temperamentet til det. Jeg tror også jeg har lysten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Jeg ved du også har noget at sige!